Training en

Begeleiding

LeidingWerk geeft docent trainingen en begeleiding. De inhoud en werkvormen worden aangepast aan de vraag van de school en aan de achtergrond van de deelnemers.

integratie van Activerend ICT gebruik en het vormgeven van activerend onderwijs.

Tablets in de klas

Tablet in de klas: basis training

WAT:

HOE:

WIE:

WAAR:

DUUR:

Voordat met tablets in de klas gewerkt kan worden is het goed om de basisvaardigheden onder de knie te hebben. Via deze training verkrijgen docenten de noodzakelijke vaardigheden om de tablet te bedienen. Zo gaan ze met vertrouwen met de tablet aan de slag en kunnen ze leerlingen bijstaan bij vragen over de tablet.

Tijdens de training gaan de docenten zelf actief aan het werk met de tablet. Ze leren het bedienen van de knoppen, het aanpassen van instellingen, het gebruik van de standaard apps in de klas, verbinden met computer en digibord en het zoeken en installeren van apps. Via verschillende oefeningen kunnen alle docenten in hun eigen tempo en niveau (verder) kennismaken met de tablet. Dit kan aangevuld worden met uitleg over de werking van apps van educatieve uitgeverijen zoals Schooltas van ThiemeMeulenhoff. 

Docenten uit het voortgezet/ secundair en beroeps onderwijs. Voor deze training is geen kennis van tablets noodzakelijk.

De trainingen vinden plaats op de eigen school.

De training duurt 2 uur en kan aangevuld worden met de training Tablet: Actie in de klas.

CONTACT: