LeidingWerk verricht werkzaamheden voor de volgende organisaties.

Referenties

Stichting LeerKRACHT:

begeleiden van schoolleiders en coaches tijdens transformatieproces In opdracht van Stichting LeerKRACHT oa bij:


    Grafisch Lyceum Rotterdam

    Oosterlicht college Vianen

    Oosterlicht college Nieuwegein

    Frencken college

    Liemers college

    ROC Tilburg

    Summa College

    LVO Weert

    Frater van Gemert


Young Works

Trainingen RIJk onderwijs bij:

    Rijn Ijssel


Van dijk educatie


Onze Lieve Vrouwelyceum, Breda

Sectie LO


Codename Future, digitale onderwijsuitgeverij

Codename Future is ‘De Nieuwe Uitgever’ in het moderne leren. In opdracht van Codename Future geeft LeidingWerk docenttrainingen en onderwijskundig advies aan scholen in het voortgezet onderwijs. In samenwerking heeft LeidingWerk voor de volgende organisaties opdrachten uitgevoerd:


    De Digitale klas

    Interactieve lessen voor het digitale schoolbord. Trainingen voor docenten en auteurs.


    ThiemenMeulenhoff

    Onderwijs uitgeverij. LeidingWerk verzorgd samen met Codeneme Future trainingen aan

    docenten VO over het gebruik van IPAD’s en Digiborden in de klas.


    FLOT, lerarenopleiding


    Hogeschool Utrecht, lerarenopleiding Biologie


    GroenGelinkt


    Bonhoeffer College (gebruik van tablets in de klas)


Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging (NKBV)

De NKBV is de overkoepelende organisatie voor de bergsport in Nederland. LeidingWerk is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het opleidingsprogramma voor kader en geeft trainingen aan trainers en instructeurs.


HT Wandelreizen

HT Wandelreizen is een reisorganisatie die wandelreizen organiseert in moeilijk toegangbaar gebied.


JKV Cocon, Klimvereniging

Cocon was de eerste zelfstandige klimvereniging in Nederland aangesloten bij de NKBV. Cocon richt zich op het geven van trainingen aan jeugd en jongeren.


Van Doorn en Tan Catering

Noord Afrikaanse festival catering


The Knowledge

the Knowledge is gespecialiseerd in het opleiden, uitzenden, detacheren en re-integreren van mensen van VMBO tot HBO-niveau in de logistieke sector. 


Mondint Academy