Training en

Begeleiding

LeidingWerk geeft docent trainingen en begeleiding. De inhoud en werkvormen worden aangepast aan de vraag van de school en aan de achtergrond van de deelnemers.

integratie van Activerend ICT gebruik en het vormgeven van activerend onderwijs.

Tablets in de klas

iSessie: Wat kan mijn school met de tablet

WAT:

HOE:

WIE:

WAAR:

DUUR:

Tablet in de klas: basis training

WAT:

HOE:

WIE:

WAAR:

DUUR:

Tablet: actie in de klas

WAT:

HOE:

WIE:

WAAR:

DUUR:

Tablet scholen, iPad klassen; er wordt veel over gesproken, maar wat kan de tablet nu echt betekenen voor de school. En, moet elke leerling een eigen tablet hebben om er mee in de klas te kunnen werken? Op deze en meer vragen krijgt u een antwoord tijdens de inspiratiesessie.

De inspiratiesessie duurt 1,5 uur.

De inspiratiesessie kan op de school zelf verzorgd worden. Wij verzorgen ook regionale iSessies. Houdt de site in de gaten voor actuele data en plaatsen, of stuur een mail.

Docenten, schoolleiders en ICT coördinatoren uit het voortgezet/ secundair en beroeps onderwijs.

Via inspirerende voorbeelden maakt u kennis met de educatieve mogelijkheden van de tablet. Er wordt stil gestaan bij de kansen die de tablet biedt voor de school, de docenten en de leerlingen. Maar ook welke overwegingen de school moet maken bij het invoeren van tablets. Niet volgen van een hype, maar bewust kijken naar de kansen en de investeringen. Deze sessie is bedoelt als startpunt om na te denken over tablet gebruik in de school.

Voordat met tablets in de klas gewerkt kan worden is het goed om de basisvaardigheden onder de knie te hebben. Via deze training verkrijgen docenten de noodzakelijke vaardigheden om de tablet te bedienen. Zo gaan ze met vertrouwen met de tablet aan de slag en kunnen ze leerlingen bijstaan bij vragen over de tablet.

Tijdens de training gaan de docenten zelf actief aan het werk met de tablet. Ze leren het bedienen van de knoppen, het aanpassen van instellingen, het gebruik van de standaard apps in de klas, verbinden met computer en digibord en het zoeken en installeren van apps. Via verschillende oefeningen kunnen alle docenten in hun eigen tempo en niveau (verder) kennismaken met de tablet. Dit kan aangevuld worden met uitleg over de werking van apps van educatieve uitgeverijen zoals Schooltas van ThiemeMeulenhoff. 

Docenten uit het voortgezet/ secundair en beroeps onderwijs. Voor deze training is geen kennis van tablets noodzakelijk.

De trainingen vinden plaats op de eigen school.

De training duurt 2 uur en kan aangevuld worden met de training Tablet: Actie in de klas.

Werken in een digitale schoolboek of schrift, het bekijken van een filmpje of website; het is allemaal heel handig op de tablet. Maar, het leidt nog niet tot meer activerend leren. De tablet biedt tal van meer mogelijkheden om juist actieve werkvormen op een goede en makkelijke manier te integreren. In deze training staat het (her)ontwerpen van activerende werkvormen voor de tablet centraal, zodat het invoeren van tablets ook leidt tot onderwijsveranderingen in de klas.  

Tijdens deze training maken docenten kennis met de verschillende mogelijkheden van de tablet voor meer activerend leren. Docenten gaan aan de slag met een eigen lesontwerp waarbinnen ze activerende tablet werkvormen in gaan zetten. Op die manier werken zij niet alleen aan hun eigen vaardigheden, maar hebben zij ook een les die zij direct in de klas kunnen geven. Niet de apps, maar activiteiten waarbij de tablet ondersteunt staan centraal.

Docenten uit het voortgezet/ secundair en beroeps onderwijs. Voor deze training is basis kennis van tablets noodzakelijk.

De trainingen vinden plaats op de eigen school.

De training duurt 3 uur. Wij adviseren om deze training te combineren met begeleiding in docent(ontwerp)teams voor betere transfer naar de klas. 

Schoolondersteuning bij implementatie

WAT:

HOE:

WIE:

De school wil gaan werken met tablets. Maar nu is de vraag welke, moet elke leerling zijn eigen tablet hebben, vanuit welke ICT- en onderwijsvisie gaan we ze invoeren, welke ondersteuning hebben de docenten nodig, hoe reageren de ouders.... Als school zult u deze en nog veel meer vragen hebben over het implementeren van tablets op uw school. Vanuit de kennis van Vlaamse en Nederlandse scholen helpen wij u antwoorden te vinden op uw vragen en werken we samen aan een gedegen plan om het invoeren van tablets op uw school tot een succes te maken.    

Elke school is anders dus ook elk traject zal er anders uit zien. Het kan gaan van een aantal adviesgesprekken tot het gezamenlijk maken van een implementatieplan en begeleiding tijdens de implementatie. Tijdens de ondersteuning zullen we in ieder geval gezamenlijk kijken naar wel Tablet gebruik de school voor ogen heeft. Vanuit dat uitgangspunt wordt bekeken aan welke voorwaarden de school moet voldoen op het gebied van infrastructuur, digitale leermiddelen, visie, kennis en vaardigheden. 

Omdat het invoeren van vernieuwingen iedereen binnen de school aangaat werken wij tijdens deze trajecten graag samen met zowel schoolleiders, ICT coördinatoren als docenten.

CONTACT:

CONTACT:

CONTACT:

CONTACT: