Training en

Begeleiding

LeidingWerk geeft docent trainingen en begeleiding. De inhoud en werkvormen worden aangepast aan de vraag van de school en aan de achtergrond van de deelnemers.

integratie van Activerend ICT gebruik en het vormgeven van activerend onderwijs.

Tablets in de klas

Tablet: actie in de klas

WAT:

HOE:

WIE:

WAAR:

DUUR:

Werken in een digitale schoolboek of schrift, het bekijken van een filmpje of website; het is allemaal heel handig op de tablet. Maar, het leidt nog niet tot meer activerend leren. De tablet biedt tal van meer mogelijkheden om juist actieve werkvormen op een goede en makkelijke manier te integreren. In deze training staat het (her)ontwerpen van activerende werkvormen voor de tablet centraal, zodat het invoeren van tablets ook leidt tot onderwijsveranderingen in de klas.  

Tijdens deze training maken docenten kennis met de verschillende mogelijkheden van de tablet voor meer activerend leren. Docenten gaan aan de slag met een eigen lesontwerp waarbinnen ze activerende tablet werkvormen in gaan zetten. Op die manier werken zij niet alleen aan hun eigen vaardigheden, maar hebben zij ook een les die zij direct in de klas kunnen geven. Niet de apps, maar activiteiten waarbij de tablet ondersteunt staan centraal.

Docenten uit het voortgezet/ secundair en beroeps onderwijs. Voor deze training is basis kennis van tablets noodzakelijk.

De trainingen vinden plaats op de eigen school.

De training duurt 3 uur. Wij adviseren om deze training te combineren met begeleiding in docent(ontwerp)teams voor betere transfer naar de klas. 

CONTACT: