Training en

Begeleiding

LeidingWerk geeft docent trainingen en begeleiding. De inhoud en werkvormen worden aangepast aan de vraag van de school en aan de achtergrond van de deelnemers.

integratie van Activerend ICT gebruik en het vormgeven van activerend onderwijs.

Tablets in de klas

Schoolondersteuning bij implementatie

WAT:

HOE:

WIE:

De school wil gaan werken met tablets. Maar nu is de vraag welke, moet elke leerling zijn eigen tablet hebben, vanuit welke ICT- en onderwijsvisie gaan we ze invoeren, welke ondersteuning hebben de docenten nodig, hoe reageren de ouders.... Als school zult u deze en nog veel meer vragen hebben over het implementeren van tablets op uw school. Vanuit de kennis van Vlaamse en Nederlandse scholen helpen wij u antwoorden te vinden op uw vragen en werken we samen aan een gedegen plan om het invoeren van tablets op uw school tot een succes te maken.    

Elke school is anders dus ook elk traject zal er anders uit zien. Het kan gaan van een aantal adviesgesprekken tot het gezamenlijk maken van een implementatieplan en begeleiding tijdens de implementatie. Tijdens de ondersteuning zullen we in ieder geval gezamenlijk kijken naar wel Tablet gebruik de school voor ogen heeft. Vanuit dat uitgangspunt wordt bekeken aan welke voorwaarden de school moet voldoen op het gebied van infrastructuur, digitale leermiddelen, visie, kennis en vaardigheden. 

Omdat het invoeren van vernieuwingen iedereen binnen de school aangaat werken wij tijdens deze trajecten graag samen met zowel schoolleiders, ICT coördinatoren als docenten.

CONTACT: