ICT in de klas

Training en

Begeleiding

integratie van Activerend ICT gebruik en het vormgeven van activerend onderwijs.

LeidingWerk geeft docent trainingen en begeleiding. De inhoud en werkvormen worden aangepast aan de vraag van de school en aan de achtergrond van de deelnemers.

Schoolondersteuning bij verdere ICT integratie

WAT:

HOE:

WIE:

De school wil het ICT gebruik op school verder gaan intensiveren en/ of veranderen. Maar nu is de vraag hoe. Moeten alle lokalen met computers uitgerust worden, moeten leerlingen laptops tot hun beschikking hebben, wat verwachten wij dat docenten met de middelen gaan doen, vanuit welke ICT- en onderwijsvisie gaan we veranderen, is er plek voor sociale media en smartphone gebruik in ons onderwijs? Vanuit de kennis van zowel Vlaamse als Nederlandse scholen helpen wij u antwoorden te vinden op uw vragen en werken we samen aan een gedegen plan om het ICT gebruik naar een volgend niveau te brengen.

Elke school is anders dus ook elk traject zal er anders uit zien. Het kan gaan om een aantal adviesgesprekken of om het gezamenlijk maken van een veranderingsplan en begeleiding tijdens de implementatie. Tijdens de ondersteuning zullen we in ieder geval gezamenlijk kijken naar het ICT gebruik dat de school voor ogen heeft. Vanuit dat uitgangspunt wordt bekeken aan welke voorwaarden de school moet voldoen op het gebied van infrastructuur, digitale leermiddelen, visie en kennis en vaardigheden. 

Omdat het invoeren van vernieuwing iedereen binnen de school aangaat werken wij tijdens deze trajecten graag samen met zowel schoolleiders, ICT coördinatoren als docenten.

CONTACT: