ICT in de klas

Digitaal arrangeren van lessen

WAT:

HOE:

WIE:

DUUR:

Digibord: Van beamen naar (inter)actief leren

WAT:

HOE:

WIE:

DUUR:

Een veelheid aan educatief materiaal kan gevonden worden op het internet via educatieve zoekmachines, websites, youtube kanalen, belangenorganisaties en educatieve uitgeverijen. Maar hoe zoek je nu naar goed materiaal, wat mag je als docent gebruiken, welk materiaal is goed om te gebruiken en hoe arrangeer je al het gevonden materiaal tot een goede les? In de training ‘Digitaal arrangeren van lessen’ wordt hierop ingegaan. Al dan niet vanuit de methode wordt geleerd hoe docenten zelf aanvullend digitaal materiaal kunnen zoeken, vinden en samenbrengen tot lessen die aansluiten bij de belevingswereld, behoeften en doelen van hun leerlingen.

De training duurt 3 uur. Wanneer ook het arrangeren binnen een specifiek softwareprogramma wordt behandeld wordt deze verlengd tot twee trainingen van 4 tot 6 uren.

Docenten uit het voortgezet/ secundair en beroeps onderwijs.

Naast uitleg over de stappen in het arrangeerproces en voorbeelden van digitale lesarrangementen, gaan de docenten zelf aan de slag met het ontwerpen van een eigen lesarrangement. Op die manier werken docenten niet alleen aan hun eigen vaardigheden, maar wordt dit direct gekoppeld aan hun lespraktijk. Afhankelijk van de vraag kan de training uitgebreid worden met het leren arrangeren in een specifiek programma zoals bijvoorbeeld WikiWijs of iBooks author. 

Al heel veel scholen hebben digiborden, maar helaas worden ze vaak nog niet ingezet als interactief schoolbord. Docenten laten presentaties zien tonen filmpjes en sites, maar betrekken leerlingen nog maar weinig actief bij het bord. Om docenten het bord te laten gebruiken als interactief schoolbord hebben zij vaardigheden nodig om binnen de software actieve lessen te maken en moeten zij een andere kijk krijgen op wat het schoolbord van nu leerlingen te bieden heeft. 

Tijdens de training wordt de techniek direct gekoppeld aan de praktijk. Niet alleen een technische uitleg van wat kan, maar een uitleg van wat de docent nodig heeft om zijn actieve les op het bord te maken. Docenten gaan direct aan de slag met het maken van een les en leren zo al doende de verschillende mogelijkheden kennen. Hierbij krijgen zij inspirerende voorbeelden en worden zij uitgedaagd om het bord als (inter) actief middel in te gaan zetten.

Docenten uit het voortgezet-/ secundair- en beroepsonderwijs.

De training duurt 3 uur.

Training ICT: Actie in de klas

WAT:

HOE:

WIE:

DUUR:

Naast digitaal oefen en toets materiaal is er nog een wereld te ontdekken aan digitale middelen die juist het activerend leren bevorderd. Laat leerlingen een podcast, een animatie, een weblog of een eigen film maken. Laat ze via Twitter reageren op een stelling, een onderzoekje doen via hun eigen sociale netwerk of laat ze een collage maken op Pinterest. Tijdens deze training maken docenten kennis met de verschillende educatieve mogelijkheden die ICT nog meer biedt.   

Docenten krijgen voorbeelden van verschillende type activerende ICT leeractiviteiten. In groepjes werken ze aan de hand van de voorbeelden een idee uit voor een eigen les en presenteren deze. De docenten werken zo aan de eigen vaardigheden en hebben gelijk  activiteiten die zij direct met de klas kunnen gaan uitvoeren. Tijdens de training wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en eventuele beperkingen die de school heeft.

Docenten uit het voortgezet-/ secundair- en beroepsonderwijs.

De training duurt 3 uur. Afhankelijk van de vraag en de mate waarin docenten activerende ICT activiteiten moeten gaan inzetten, kan de training worden verlengd en kan in begeleiding worden voorzien in docentontwerpteams.

Schoolondersteuning bij verdere ICT integratie

WAT:

HOE:

WIE:

De school wil het ICT gebruik op school verder gaan intensiveren en/ of veranderen. Maar nu is de vraag hoe. Moeten alle lokalen met computers uitgerust worden, moeten leerlingen laptops tot hun beschikking hebben, wat verwachten wij dat docenten met de middelen gaan doen, vanuit welke ICT- en onderwijsvisie gaan we veranderen, is er plek voor sociale media en smartphone gebruik in ons onderwijs? Vanuit de kennis van zowel Vlaamse als Nederlandse scholen helpen wij u antwoorden te vinden op uw vragen en werken we samen aan een gedegen plan om het ICT gebruik naar een volgend niveau te brengen.

Elke school is anders dus ook elk traject zal er anders uit zien. Het kan gaan om een aantal adviesgesprekken of om het gezamenlijk maken van een veranderingsplan en begeleiding tijdens de implementatie. Tijdens de ondersteuning zullen we in ieder geval gezamenlijk kijken naar het ICT gebruik dat de school voor ogen heeft. Vanuit dat uitgangspunt wordt bekeken aan welke voorwaarden de school moet voldoen op het gebied van infrastructuur, digitale leermiddelen, visie en kennis en vaardigheden. 

Omdat het invoeren van vernieuwing iedereen binnen de school aangaat werken wij tijdens deze trajecten graag samen met zowel schoolleiders, ICT coördinatoren als docenten.

Training en

Begeleiding

integratie van Activerend ICT gebruik en het vormgeven van activerend onderwijs.

CONTACT:

CONTACT:

CONTACT:

CONTACT:

WAAR:

De trainingen vinden plaats op de eigen school.

WAAR:

De trainingen vinden plaats op de eigen school.

WAAR:

De trainingen vinden plaats op de eigen school.

LeidingWerk geeft docent trainingen en begeleiding. De inhoud en werkvormen worden aangepast aan de vraag van de school en aan de achtergrond van de deelnemers.