ICT in de klas

Training en

Begeleiding

integratie van Activerend ICT gebruik en het vormgeven van activerend onderwijs.

LeidingWerk geeft docent trainingen en begeleiding. De inhoud en werkvormen worden aangepast aan de vraag van de school en aan de achtergrond van de deelnemers.

Digitaal arrangeren van lessen

WAT:

HOE:

WIE:

DUUR:

Een veelheid aan educatief materiaal kan gevonden worden op het internet via educatieve zoekmachines, websites, youtube kanalen, belangenorganisaties en educatieve uitgeverijen. Maar hoe zoek je nu naar goed materiaal, wat mag je als docent gebruiken, welk materiaal is goed om te gebruiken en hoe arrangeer je al het gevonden materiaal tot een goede les? In de training ‘Digitaal arrangeren van lessen’ wordt hierop ingegaan. Al dan niet vanuit de methode wordt geleerd hoe docenten zelf aanvullend digitaal materiaal kunnen zoeken, vinden en samenbrengen tot lessen die aansluiten bij de belevingswereld, behoeften en doelen van hun leerlingen.

De training duurt 3 uur. Wanneer ook het arrangeren binnen een specifiek softwareprogramma wordt behandeld wordt deze verlengd tot twee trainingen van 4 tot 6 uren.

Docenten uit het voortgezet/ secundair en beroeps onderwijs.

Naast uitleg over de stappen in het arrangeerproces en voorbeelden van digitale lesarrangementen, gaan de docenten zelf aan de slag met het ontwerpen van een eigen lesarrangement. Op die manier werken docenten niet alleen aan hun eigen vaardigheden, maar wordt dit direct gekoppeld aan hun lespraktijk. Afhankelijk van de vraag kan de training uitgebreid worden met het leren arrangeren in een specifiek programma zoals bijvoorbeeld WikiWijs of iBooks author. 

CONTACT:

WAAR:

De trainingen vinden plaats op de eigen school.