Begeleiding

Training en

Begeleiding

integratie van Activerend ICT gebruik en het vormgeven van activerend onderwijs.

LeidingWerk geeft docent trainingen en begeleiding. De inhoud en werkvormen worden aangepast aan de vraag van de school en aan de achtergrond van de deelnemers.

Individuele begeleiding

WAT:

HOE:

WIE:

DUUR:

Wanneer veranderingen op een school in gang worden gezet is het niet vanzelfsprekend dat alle docenten hier even snel en makkelijk in mee gaan. Soms zijn veranderingen moeilijk omdat het ingaat tegen de onderwijsopvattingen van de docent, soms omdat deze zich nog niet vertrouwd voelt met de veranderde manier van werken. Begeleiding van docenten door een externe expert geeft hulp bij het eigen maken van nieuwe vaardigheden.

Als eerste wordt vastgesteld welke vragen de docent heeft en voor welke en uitdagingen hij staat ten aanzien van veranderingen die de school voor ogen heeft. Gezamenlijk stellen we een plan op hoe de docent hieraan gaat werken. Tijdens de begeleiding wordt hierop gereflecteerd en kan de docent terecht met zijn vragen. De docent werkt zo aan zijn eigen ontwikkeling en aan vernieuwing van zijn onderwijs. On-line ondersteuning en klasobservaties/ videoanalyse kunnen onderdeel zijn van de begeleiding.

Docenten uit het voortgezet-/ secundair- en beroepsonderwijs.

Het aantal begeleidingsmomenten wordt samen met de school of met de individuele docent vastgesteld.

CONTACT: