Activerend leren

Training en

Begeleiding

integratie van Activerend ICT gebruik en het vormgeven van activerend onderwijs.

LeidingWerk geeft docent trainingen en begeleiding. De inhoud en werkvormen worden aangepast aan de vraag van de school en aan de achtergrond van de deelnemers.

Actie in de klas

WAT:

HOE:

WIE:

DUUR:

Onze leerlingen meer zelf laten nadenken over de leerstof, meer samenwerkend leren en meer leerlinggestuurd onderwijs. We willen het wel, maar hoe geven we dit vorm in de klas. Tijdens deze training maken docenten kennis met de principes van het activerend en sociaal constructivistisch onderwijs. Deze training vormt het startpunt om naast de methode andere werkvormen aan te bieden in de klas die recht doen aan de verschillen in de klas, talenten naar voren laat komen en te werken aan 21e century skills.

De training duurt minimaal 3 uur. Afhankelijk van het doel van de school kan deze verlengt worden naar 2 dagdelen van drie uren en aangevuld worden met ondersteuning in docentontwerpteams.

Docenten uit het voortgezet/ secundair en beroeps onderwijs.

Tijdens de training wordt ingegaan op wat activerend leren is, welke bijdragen dit kan leveren aan het leren en welke type werkvormen er zijn. Docenten analyseren hun eigen lessen hoe activerend deze zijn. Ze herontwerpen een eigen les en gaan zo direct met het geleerde aan de slag.

WAAR:

De trainingen vinden plaats op de eigen school.

CONTACT: